Stáže pro studenty

Stáže s Cestou pro mladé v kostce

Cílem Cesty pro mladé je propojovat studenty a firmy, vytvářet mezi nimi kontakty a dát oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu a studentům udělat si praxi v oboru, který studují a který je baví.

Na jedné straně studenti…

V rámci Cesty pro mladé mají studenti příležitost zúčastnit se stáže. Ta se skládá z praxe, z kurzu měkkých kompetencí a z poradenského pohovoru:

 1. Praxe pro studenty probíhá přímo ve firmě pod vedením zkušených  mentorů. Studenti mají na výběr z širokého portfolia firem a pozic.
 2. Kurz měkkých kompetencí je zdarma a studenti si díky němu vylepší své dovednosti v oblasti komunikace, stress managementu, time managementu a práce s informacemi.
 3. Poradenství je rozhovor s HR odborníkem, který studentům pomůže aktualizovat CV a dá jim tipy na aktuální trendy a požadavky u pohovorů.

Další výhody pro studenty 

 • Certifikát, dokazující absolvování vzdělávacího kurzu.
 • Můžete zažít život v jiném městě! Je propláceno cestovné i ubytování, a to i na koleji!
 • Možnost získat nabídku stálého zaměstnání.
 • Můžete se hlásit k více stážím najednou. 

 

Na druhé straně firmy…

Pro zapojené společnosti má projekt velkou výhodu právě ve spolupráci se studenty. Ti do firem často přinášejí nový pohled a podněty. Společnostem jsou navíc částečně hrazeny náklady na mentora (kterého si firma sama určí). Zapojit se mohou firmy, ale i státní a neziskové organizace. Jde nám o to najít partnery z řad firem a organizací, kteří ctí smysl vzdělávání mladých a chtějí předat zkušenosti mladým lidem.

Cesta pro mladé v číslech a datech:

 • V jakém období se můžete do projektu zapojit: od jara 2016 do jara 2020.
 • Kolik studentů bude podpořeno: 4 500.
 • Jak je vzdělávací kurz dlouhý: minimálně 80 hodin – maximálně 240 hodin (1 až 6 měsíců).
 • rozpočet projektu: 267 300 896 Kč.
 • registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002762.

Cesta pro mladé je realizována ve Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a financujeme ho pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít