Stáže pro dospělé

Projekt pomáhá ohroženým na trhu práce

Prostřednictvím Vzdělávání praxí jsou podporovány osoby nezaměstnané a znevýhodněné na trhu práce, jako jsou například osoby starší 50 let nebo rodiče na/po rodičovské dovolené.

Výhody pro účastníky projektu:

 • Vylepší si své dosavadní pracovní zkušenosti a dovednosti.
 • Získají nové znalosti a vyhoví současným požadavkům trhu práce.
 • Díky individuálnímu poradenství se naučí lépe ucházet o práci.
 • Získají sebevědomí a stanou se pro zaměstnavatele atraktivnější.

Z druhé strany se do projektu zapojují poskytovatelé vzdělávání praxí (např. firmy či neziskové organizace), kteří umožní účastníkům projektu absolvovat vzdělávání praxí ve svém provozu.

Výhody pro poskytovatele vzdělávání praxí:

 • Spolupráce s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat.
 • Příležitost k navázání dlouhodobého pracovního vztahu.
 • Kompenzace nákladů spojených se vzděláváním.
 • Zefektivnění firemních procesů.

Základní informace o projektu Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti:

 • Projekt je realizován od dubna 2016 do července 2019.
 • Podpořeno bude nejméně 1 500 účastníků.
 • Hospodaří s rozpočtem 120 691 140 Kč.
 • Registrační číslo projektu je CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002761.

Projekt realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Zajímá Vás, jak reálně probíhají vzdělávání praxí a v čem je zapojení do projektu přínosné? V sekci "Zkušenosti ze vzdělávání praxí" můžete zhlédnout video s Regionální projektovou manažerkou Janou Kourkovou, která vysvětluje, jak projekt Vzdělávání praxí funguje. 

© ARSYLINE 2022
Upozornění
Zavřít