Naše projekty

FOX Projekt s.r.o. realizuje následující projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií:

Cesta za novou prací

reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009213

Cílem  projektu je podpořit a připravit dlouhodobě nezaměstnané osoby, které jsou  znevýhodněné a ohrožené na trhu práce, na návrat do zaměstnání, a to prostřednictvím uceleného systému opatření APZ s výsledkem zvýšení motivace, kvalifikace a posílení pracovní integrace  těchto osob, a dále najít části osob cílové skupiny (10 osob) vhodné pracovní  uplatnění (zaměstnání či stáž) v rámci Moravskoslezského kraje.

Cílové skupině poskytneme následující aktivity:

  • individuální  poradenství a sestavení rozvojového plánu,
  • osobní koučink,
  • rozšíření vzdělání formou rekvalifikačních kurzů,
  • nebo kurzů z oblasti IT, finanční gramotnosti, pracovně-právních vztahů, vyhledávání pracovních nabídek, sestavení životopisu, přípravy na pracovní pohovor aj.

Termín realizace projektu: 1. 8. 2018 až 31. 7. 2020

—————————————————————————————————————

Úspěšný návrat do práce – podpora pro matky

reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003303

Cílem projektu je podpořit a připravit matky pečující o malé děti, které jsou znevýhodněné a ohrožené na trhu práce, na návrat do zaměstnání, a to prostřednictvím uceleného systému opatření aktivní politiky zaměstnanosti s výsledkem zvýšení motivace a posílení pracovní integrace těchto žen, a dále najít části osob cílové skupiny vhodné pracovní uplatnění v rámci Moravskoslezského kraje.

Cílové skupině poskytneme následující aktivity:

  • individuální poradenství a osobní koučink,
  • skupinové motivační aktivity,
  • nácvik Assessment centra jako způsobu výběru zaměstnanců,
  • seminář k genderové problematice,
  • bilanční diagnostika a pracovní poradenství,
  • profesní rekvalifikace.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 až 30. 9. 2018

—————————————————————————————————————

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti FOX Projekt s. r. o. - základ pro konkurenceschopnost a rozvoj společnosti

reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005366

Kompetentní a motivovaní zaměstnanci jsou základem trvale udržitelného rozvoje společnosti a také hlavním článkem zajišťujícím konkurenceschopnost. Vzdělávání se v dnešní době stává klíčovým zdrojem konkurenční výhody podniku. Proto je náš projekt zaměřen na vzdělávání všech zaměstnanců společnosti FOX Projekt, z nichž část je ve společnosti zaměstnána teprve krátce, navíc jsou mezi nimi i absolventi, kteří zatím nemají potřebné znalosti, dovednosti, zkušenosti a kompetence. 

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 až 31. 5. 2017

© ARSYLINE 2022
Upozornění
Zavřít