Investiční projekty

Do oblasti investičních projektů spadá mnoho různých aktivit. Kontaktujte nás se svým požadavkem, nápadem či projektovým záměrem a my Vám doporučíme vhodný dotační program.

Úspory energie - výzva IV

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Celá výzva zde: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iv/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technologie - výzva VIII a IX

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení a pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení. POZOR! Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího  strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Celé výzvy zde:

a) výzva pro začínající podniky (založené mezi 1.1.2014 až 31.12.2017): https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/

b) výzva pro podniky založené před 1.1.2014: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-ix/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita - výzva IV

Podporu lze získat na pořízení elektromobilů a neveřejných rychlonabíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. 

Celá výzva zde: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-elektromobilita-vyzva-iv/


© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít